G-40E 全单
G-40E 全单

尺寸:40寸缺角

表板:北美西提卡云杉单板

背侧板:印度玫瑰木单板

指板:非洲乌木

弦线:达达里奥EXP-16

涂装:亮光

拾音器:标配TYMA T-200

市场价:RMB 7800

English Version

详细介绍

型号    G-40E 

琴体    Grand Auditorium

面板    北美西提卡单板

背侧板    印度玫瑰木单板

琴颈    非洲桃花芯(1品厚21mm,9品厚23mm)

琴颈到琴身    传统14品处燕尾槽接柄工艺

琴码    乌木

指板    乌木

音梁    传统X型音梁

上下琴枕    牛骨

上琴枕宽度    44mm

琴体包边    非洲雪檀+枫木+实木小线

音孔镶嵌    非洲雪檀+枫木+实木小线

弦钮    金色开放式

漆面    本色亮光NA 

品数    20品

弦长    650mm

琴弦    达达里奥 EXP16

拾音器    TYMA T-200 

附件    原厂琴包、背带、护板、擦琴布、保修卡、使用说明书