F-80CE 马玫全单
F-80CE 马玫全单

尺寸:40寸尖缺角

表板:欧洲云杉单板

背侧板:马达加斯加玫瑰木单板

指板:黑檀

弦线:达达里奥 EXP16

涂装:樱桃双色

拾音器:标配TYMA T-200

市场价:RMB 22800

English Version

详细介绍

型号    F-80CE 马玫全单

琴体    OM型

面板    欧洲云杉单板

背侧板    马达加斯加玫瑰木单板

琴颈    桃花芯(1品厚21mm,9品厚23mm)

琴颈到琴身    传统14品处燕尾槽接柄工艺

琴码    黑檀

指板    黑檀

音梁    传统X型音梁

上下琴枕    牛骨

上琴枕宽度    44mm

琴体包边    玫瑰木+鲍鱼贝

音孔镶嵌    鲍鱼贝

弦钮    复古开放式

漆面    樱桃双色亮光 CVS NA

品数    20品

弦长    650mm

琴弦    达达里奥 EXP16

拾音器    标配TYMA T-200 

附件    原厂琴箱、背带、护板、擦琴布、保修卡、使用说明书